Pomagamy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego na skutek niezgodnego z wiedzą medyczną postępowania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego.

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

  • zakażenia szpitalne (WZW, gronkowiec metycylinooporny MRSA typu szpitalnego itp.);
  • błąd podczas zabiegu operacyjnego (pomylenie zakresu zabiegu, pozostawienie materiałów chirurgicznych w polu operacyjnym itp.);
  • błędnie postawiona diagnoza lub jej brak (niezdiagnozowanie nowotworu, złamania itp.)
  • nieprawidłowe leczenie (niewłaściwe podanie leku itp.);
  • odmowa udzielenia świadczenia medycznego;
  • niewłaściwa opieka medyczna.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu oferujemy pomoc w sprawach kierowanych przeciwko zakładom opieki zdrowotnej jak również lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną. Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Pomagamy kompletować dokumentację i szacować ewentualny uszczerbek na zdrowiu.  

Z powodzeniem występujemy z roszczeniami na drodze sądowej, ale również prowadzimy postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych.