Kancelaria Adwokacka LEX ULTIMA jest urzeczywistnieniem wieloletnich doświadczeń w zakresie stosowania prawa i zgłębiania jego teorii przez adwokata Wirginię Czaczkowską – Jabłońską - członka Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom w zakresie całości obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa karnego i administracyjnego. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych i innego rodzaju pism, opracowywaniu projektów aktów prawnych i reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi i urzędami.

Celem Kancelarii jest świadczenie profesjonalnej i efektywnej pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów z jednoczesnym poszanowaniem zasad Etyki adwokackiej i wykonywania zawodu. Ponieważ priorytetem działań Kancelarii jest troska o dobro Klienta, do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością i atencją. Gwarantujemy wszechstronną analizę przedstawianych problemów. Nie tylko wskazujemy proponowane rozwiązania, ale też zwracamy uwagę na możliwe ruchy strony przeciwnej, co często ma znaczenie w sposobie doboru tzw. taktyki procesowej.

W ramach swej działalności Kancelaria współpracuje z kancelarią notarialną oraz innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi na terenie Wrocławia i poza nim, co umożliwia kompleksową obsługę spraw Klientów Kancelarii.

Od 2013r. do 2016r. adwokat Wirginia Czaczkowska – Jabłońska była sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.