Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia się na śliskiej nawierzchni, czy potknięcia na nierówności chodnika bądź drogi, w związku z niewłaściwym stanem ich utrzymania przez gminy, właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Pomożemy ustalić podmiot lub osobę odpowiedzialna za powstanie szkody oraz uzyskamy stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.