Prawo autorskie

Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące umów o korzystanie z utworu oraz umów o sprzedaż praw autorskich. Kancelaria zajmuje się również dochodzeniem przekroczenia uprawnień podmiotu korzystającego z utworu, dochodzenia praw z tytułu plagiatu udzielaniem pomocy przy ustalaniu tantiem, dochodzeniu roszczeń o wynagrodzenie autorskie oraz z tytułu naruszenia postanowień umów i praw autorów, a także odszkodowań za np. bezumowne korzystanie i wielu innych spraw wynikających z przepisów Prawa autorskiego.