Prawo gospodarcze obejmuje szeroki wachlarz dziedzin prawa jak cywilne prawo zobowiązań, prawo handlowe (np. tworzenie i przekształcanie spółek, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego itd.), prawo upadłościowe i naprawcze, prawo wekslowe i czekowe, prawo przewozowe jak również prawo karne skarbowe.

Oferta Kancelarii w ramach prawa gospodarczego skierowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorców w tym dla osób prawnych jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie działalności firmy.

Do zakresu świadczonych przez Kancelarie usług należy m.in:

  • opiniowanie i sporządzanie umów w obrocie gospodarczym;
  • udzielanie porad i opinii prawnych;
  • zakładanie spółek prawa handlowego, ich rejestracja;
  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych;
  • obsługa prawna spółek (również w ramach stałej współpracy);
  • prowadzenie spraw sądowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procedury cywilnej w sprawach gospodarczych;
  • prowadzenie spraw w postępowaniu upadłościowym, zarówno likwidacyjnym, jak i naprawczym;
  • prowadzenie polubownych i sądowych postępowań windykacyjnych wobec dłużników.