Kancelaria świadczy usługi dla wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu karnym tj. podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych. Działania Kancelarii podejmowane są na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Niezależnie od reprezentowania strony w postępowaniu o przestępstwa oznaczone w polskim prawie karnym, Kancelaria podejmuje wszelkie czynności dotyczące skazanych w postępowaniu wykonawczym tj. wnioski o przerwy w wykonywaniu kary, odroczenia wykonania kary i innych. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej, zapewniamy reprezentację Klienta na Policji, w Prokuraturze lub przed Sądem, dokładną analizę akt sprawy (w tym sporządzanie dokumentacji fotograficznej) oraz wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych.