Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw z prawa pracy. Oprócz doradztwa prawnego dotyczącego kwestii pracowniczych, Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników poszkodowanych przez pracodawców jak i na rzecz pracodawców – podmiotów zatrudniających. Do typowych spraw z zakresu prawa pracy należą m.in. sprawy o bezprawne zwolnienie pracownika, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za dyskryminacje lub mobbing, zapłatę zaległego wynagrodzenia w tym za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie, sporządzanie i analiza umów o pracę w tym kwestii związanych z zakazem konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ukończeniu, szczegółowe określenie praw i obowiązków pracowników i pracodawców w umowie o pracę, spisywanie ugód między stronami, żądanie odszkodowań przez pracodawcę od pracownika.