W Kancelarii można zlecić reprezentację w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz uzyskać poradę prawną. Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która obejmuje czynności związane z przygotowaniem i odwoływaniem testamentów, wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, nabywaniem praw do masy spadkowej, dochodzeniem prawa zachowku, podważaniem fałszywych testamentów, wydziedziczeniem, zbywaniem udziału spadkowego, działem spadku i wiele innych.

Dodatkowo Kancelaria oferuje pomoc w zapłacie podatku od spadków i darowizny we właściwym Urzędzie Skarbowym.