Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, która obejmuje zarówno prawo osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. W zakres prawa cywilnego wchodzi również prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe i prawo rodzinne. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. W szczególności do zakresu świadczonych usług należy: reprezentacja klientów…

Read More

Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi dla wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu karnym tj. podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych. Działania Kancelarii podejmowane są na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Niezależnie od reprezentowania strony w postępowaniu o przestępstwa oznaczone w polskim prawie karnym, Kancelaria podejmuje wszelkie czynności dotyczące skazanych w postępowaniu wykonawczym tj….

Read More

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze obejmuje szeroki wachlarz dziedzin prawa jak cywilne prawo zobowiązań, prawo handlowe (np. tworzenie i przekształcanie spółek, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego itd.), prawo upadłościowe i naprawcze, prawo wekslowe i czekowe, prawo przewozowe jak również prawo karne skarbowe. Oferta Kancelarii w ramach prawa gospodarczego skierowana jest przede wszystkim dla przedsiębiorców w tym dla osób…

Read More

Prawo rodzinne i osobowe

Prawo rodzinne i osobowe

Prawo rodzinne, jako dziedzina prawa cywilnego obejmuje m.in. sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa tj. o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa cywilnego i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, sprawy o ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ustalenie sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej, wszelkie sprawy związane z alimentami na rzecz dzieci/na małżonka/dla kobiety ciężarnej, w tym pokrycie kosztów porodu i połogu, sprawy…

Read More

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

W Kancelarii można zlecić reprezentację w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz uzyskać poradę prawną. Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która obejmuje czynności związane z przygotowaniem i odwoływaniem testamentów, wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, nabywaniem praw do masy spadkowej, dochodzeniem prawa zachowku, podważaniem fałszywych testamentów, wydziedziczeniem, zbywaniem udziału spadkowego,…

Read More

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw z prawa pracy. Oprócz doradztwa prawnego dotyczącego kwestii pracowniczych, Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracowników poszkodowanych przez pracodawców jak i na rzecz pracodawców – podmiotów zatrudniających. Do typowych spraw z zakresu prawa pracy należą m.in. sprawy o bezprawne zwolnienie pracownika, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za…

Read More

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń, koncesji, zezwoleń oraz związanych z nimi postępowań odwoławczych i sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Do zakresu działań Kancelarii należy również reprezentacja Klientów przed wszystkimi organami administracji publicznej.

Read More

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Obecnie prawo z zakresu nieruchomości należące do nauki prawa cywilnego zyskało na znaczeniu jako samodzielna dziedzina prawa. Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą prawa nieruchomości tj. przedwstępnych i przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości, umów kupna – sprzedaży nieruchomości, najmu i innych umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości, prowadzeniu negocjacji w postępowaniach przetargowych.

Read More

Prawo medyczne

Prawo medyczne

W ramach pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem medycznym Kancelaria zajmuje się m.in. dochodzeniem roszczeń pokrzywdzonych pacjentów, obroną i reprezentacją lekarzy w postępowaniach przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi, Naczelnym Sądem Lekarskim czy też Sądami Powszechnymi, w tym wydziałami karnymi i cywilnymi.

Read More

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące umów o korzystanie z utworu oraz umów o sprzedaż praw autorskich. Kancelaria zajmuje się również dochodzeniem przekroczenia uprawnień podmiotu korzystającego z utworu, dochodzenia praw z tytułu plagiatu udzielaniem pomocy przy ustalaniu tantiem, dochodzeniu roszczeń o wynagrodzenie autorskie oraz z tytułu naruszenia postanowień umów i praw autorów, a także odszkodowań za…

Read More