Pomagamy uzyskać odszkodowanie powypadkowe osobom poszkodowanym nie ze swojej wyłącznej winy w zdarzeniach drogowych, jako kierowca, pasażer, pieszy i rowerzysta, a także tym, którzy utracili najbliższych w zdarzeniach komunikacyjnych.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje osobom, które doznały podczas wypadku komunikacyjnego uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia oraz wszelkich szkód majątkowych pozostających w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem.

Prowadzimy sprawy dotyczące zarówno szkody na osobie jak i szkody majątkowej.

Dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych skutecznie pomagamy uzyskać świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku – zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, utracone dochody, rentę, koszty przygotowania do innego zawodu.

W ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać pełną kwotę należnego odszkodowania z OC sprawcy albo polisy AC również w razie zaniżenia jego wartości przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dochodzimy także zwrotu wszelkich innych kosztów związanych ze szkodą np. kosztów najmu samochodu zastępczego.

Pomagamy kompletować dokumentację i szacować ewentualny uszczerbek na zdrowiu oraz rzeczywistą wartości szkód powstałych w pojeździe na skutek zdarzenia komunikacyjnego.