Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca lub doznały uszczerbku na zdrowiu w drodze do/z pracy.

Odpowiedzialność pracodawcy może być również niezależna od ustalenia winy. W takich sektorach gospodarki jak górnictwo, branża budowlana, paliwowa, energetyczna, wodociągowa i kolejowa odpowiedzialność pracodawcy kształtuje się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że pracodawca odpowiada za poniesiony uszczerbek na zdrowiu i związane z tym szkody niezależnie od stopnia winy.

Poszkodowanym w wypadkach przy pracy oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej – od dochodzenia w ich imieniu odszkodowania po ochronę przed nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę.

Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z OC pracodawcy, grupowego bądź indywidualnego ubezpieczenia NNW a także świadczenia z ZUS.