Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia losowego.

Tego typu ubezpieczenie chroni przed stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu, huragan, ale także skutki uderzeń piorunów (zniszczenie lub uszkodzenie  sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Pomagamy ustalić rzeczywisty zakres szkody oraz jej wartość a także odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za  szkodę w oparciu o umowę ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).