Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń, koncesji, zezwoleń oraz związanych z nimi postępowań odwoławczych i sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Do zakresu działań Kancelarii należy również reprezentacja Klientów przed wszystkimi organami administracji publicznej.