Staramy się aby każdy Klient był zadowolony z usług Kancelarii. Dlatego też naszym Klientom oferujemy jasne i przejrzyste zasady współpracy, które staramy się precyzować już na etapie przyjęcia sprawy. Dostosowując się do potrzeb Klientów możemy zaproponować różne warianty zajmowania się dana sprawą – począwszy od napisania pozwu lub pisma procesowego przez pomoc adwokata tylko na pewnym etapie procesu bądź zlecenie prowadzenia całej sprawy. W każdym wypadku wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz czasu jej trwania.

Zasady rozliczeń

W zależności od rodzaju sprawy i potrzeb Klientów wynagrodzenie może zostać ustalone:

Kwotowo

Wynagrodzenie jest ustalane przy uwzględnieniu rodzaju i charakteru sprawy lub czynności oraz nakładu pracy potrzebnego do jej prawidłowego rozwiązania.

Według stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. Wynagrodzenie jest ustalane na podstawie zestawienia wykonanych czynności i poświęconego czasu pracy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej, gdy nie jest możliwe ustalenie z góry zakresu prac i czasu potrzebnego na ich wykonanie.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie to jest stosowane również przy stałej obsłudze prawnej, gdy można z góry przewidzieć zakres prac i ich wymiar czasowy. System ten polega na ustaleniu miesięcznej opłaty ryczałtowej za określone czynności obsługi prawnej.
Niezależnie od powyższych systemów wynagrodzeń, w ramach umowy z Klientem możliwe jest stosowanie również innych metod rozliczania, które są ustalane w każdym przypadku indywidualnie (premia za sukces, system prowizyjny).

Kancelaria jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i swoim Klientom wystawia faktury VAT. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć stawkę podatku VAT (23%).

Terminy płatności

Co do zasady wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry przy przyjęciu sprawy. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty lub ustalenia innych terminów płatności indywidualnie w umowie z Klientem.

Porady prawne i pojedyncze czynności

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalony z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Koszt wykonania pojedynczej czynności tj. napisanie pozwu, pisma procesowego, apelacji itd. jest zwykle ustalany kwotowo z góry i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli wykonanie czynności wymaga zapoznania się i analizy akt sprawy w Sądzie do wynagrodzenia doliczana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania umowy, jej szczegółowości oraz terminu wykonania czynności.

Wynagrodzenie za udział w spotkaniach i negocjacjach ustalany jest zwykle według ustalonej stawki godzinowej.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć stawkę podatku VAT (23%).

Sprawy sądowe

Za prowadzenie spraw sądowych najczęściej jest pobierane wynagrodzenie określane kwotowo. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana w drodze umowy z Klientem.

Pewną wskazówkę przy szacowaniu wynagrodzenia może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

Na wysokość wynagrodzenia w sprawach cywilnych ma wpływ m.in. wartość przedmiotu sprawy, poziom skomplikowania sprawy oraz czas jej trwania.

W sprawach z zakresu prawa karnego wysokości wynagrodzenia jest zróżnicowana ze względu na stopień skomplikowania sprawy i zależy od tego czy dotyczy reprezentacji Klienta tylko w postępowaniu sądowym czy też w postępowaniu przygotowawczym.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć stawkę podatku VAT (23%).