Obecnie prawo z zakresu nieruchomości należące do nauki prawa cywilnego zyskało na znaczeniu jako samodzielna dziedzina prawa. Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą prawa nieruchomości tj. przedwstępnych i przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości, umów kupna – sprzedaży nieruchomości, najmu i innych umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości, prowadzeniu negocjacji w postępowaniach przetargowych.