Prawo rodzinne, jako dziedzina prawa cywilnego obejmuje m.in. sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa tj. o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa cywilnego i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, sprawy o ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ustalenie sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej, wszelkie sprawy związane z alimentami na rzecz dzieci/na małżonka/dla kobiety ciężarnej, w tym pokrycie kosztów porodu i połogu, sprawy o podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustanowienie umownego ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami, sprawy związane z zawarciem małżeństwa, a także kwestie związane z pochodzeniem dziecka (zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa i macierzyństwa), przysposobieniem oraz adopcją, opieką i kuratelą.